Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Zienswijze Energie-Nederland over Hansa regio

Energie-Nederland heeft een zienswijze ingediend op de voorstellen van TenneT TSO B.V. (hierna: TenneT) voor een gemeenschappelijke langetermijncapaciteitsberekening en voor het opsplitsen van de langetermijncapaciteit in de Hansa regio.

Het voorstel

De transmissiesysteembeheerders moeten volgens artikel 10 van de FCA Verordening een voorstel voor een gemeenschappelijke langetermijncapaciteitsberekening in de Hansa regio ontwikkelen. Volgens artikel 16 van de FCA Verordening moet de transmissiesysteembeheerders ook een voorstel voor het opsplitsen van de langetermijncapaciteit in de Hansa regio ontwikkelen.

Op 21 juni 2019 ontving de ACM deze voorstellen van TenneT.

Het voorstel op basis van artikel 10 van de FCA Verordening ziet op een gemeenschappelijke methodologie voor capaciteitsberekening waarbij een gecoördineerde nettotransmissiecapaciteitsaanpak wordt gehanteerd met een veiligheidsanalyse op basis van gemeenschappelijke scenario’s. Het voorstel op basis van artikel 16 van de FCA Verordening ziet op een methodologie voor het op gecoördineerde wijze opsplitsen van zone-overschrijdende capaciteit op de lange termijn tussen verschillende langetermijntijdsbestekken binnen de capaciteitsberekeningsregio Hansa.

Wat houdt de zienswijze van Energie-Nederland in?

Energie-Nederland richt haar zienswijze op de voorgestelde methodologie voor langetermijncapaciteitsberekening onder andere op het meenemen van remediërende maatregelen in de capaciteitsberekening en op de interactie met de Core regio. In de zienswijze op de voorgestelde opsplitsing van langetermijncapaciteit geeft Energie-Nederland onder andere aan dat de volledige berekende langetermijncapaciteit als jaarcapaciteit ter beschikking zou moeten worden gesteld.

Wat doet de ACM met zienswijzen?

Inhoudelijke zienswijzen van marktpartijen zijn belangrijk voor de ACM omdat deze de ACM van extra informatie voorzien over het te nemen besluit. De ACM beoordeelt de ontvangen zienswijzen en betrekt deze bij de besluitvorming.

 

Documenten

Zienswijze Energie Nederland Hansa LTCC en capaciteitsverdeling ov (PDF - 1.04 MB)