Kruimelpad

Besluit

Goedkeuring voorstel TenneT opsplitsen LT zoneoverschrijdende capaciteit Hansa CCR

19-05-2020

De ACM keurt het voorstel van TenneT TSO B.V. (hierna: TenneT)  voor het opsplitsen van zoneoverschrijdende capaciteit op de lange termijn betreffende transmissie voor de Hansa regio goed.

Het  voorstel voor het opsplitsen van zoneoverschrijdende capaciteit op de lange termijn betreffende transmissie voor de Hansa regio bevordert de vrije handel in elektriciteit in Europa. Dat draagt bij aan een betaalbare, betrouwbare én duurzame energievoorziening.

FCA Verordening

Op 17 oktober 2016 is Verordening (EU) 2016/1719 van de Commissie van 26 september 2016 tot vaststelling van richtsnoeren betreffende capaciteitstoewijzing op de langere termijn (hierna: FCA Verordening), in werking getreden. Deze verordening heeft als doel om de grensoverschrijdende handel via langetermijncontracten te bevorderen door het bieden van indekkingsmogelijkheden tegen toekomstige prijsverschillen tussen biedzones. Dit wordt mogelijk gemaakt door de veiling van langetermijntransmissierechten. Op grond van de FCA Verordening moeten de transmissiesysteembeheerders binnen (delen van) de Europese Unie diverse voorstellen ontwikkelen en ter goedkeuring voorleggen aan hun eigen regulerende instanties (in Nederland is dit de ACM).

Het besluit

De transmissiesysteembeheerders van de Hansa-regio moeten volgens artikel 16 van de FCA Verordening een voorstel voor het opsplitsen van zoneoverschrijdende capaciteit op de lange termijn betreffende transmissie voor de Hansa regio ontwikkelen.

De ACM heeft op 21 juni 2019 van TenneT een aanvraag ontvangen tot goedkeuring van het voorstel. De laatste betrokken regulerende instantie van de Hansa regio heeft het voorstel op 3 juli 2019 ontvangen. Op 3 januari 2020 heeft de ACM aan TenneT een wijzigingsverzoek verzonden. Op 6 maart 2020 ontving de ACM het gewijzigde voorstel van TenneT.

Het voorstel van TenneT omschrijft de methodologie voor het op gecoördineerde wijze opsplitsen van zoneoverschrijdende capaciteit op de lange termijn binnen de Hansa regio. De zoneoverschrijdende capaciteit binnen de Hansa regio wordt opgesplitst in een jaarproduct en maandproducten. Deze ratio is gelijk voor alle richtingen en voor elke biedzonegrens binnen de Hansa regio waar langetermijn transmissierechten worden aangeboden. 60 procent van de berekende jaarcapaciteit wordt als jaarproduct aangeboden. De resterende capaciteit wordt op basis van de berekende maandcapaciteit als maandproduct aangeboden.

In het besluit van 6 mei 2020 keurt de ACM de methode voor het opsplitsen van zoneoverschrijdende capaciteit op lange termijn betreffende lange termijn transmissie voor de Hansa-regio goed. De ACM concludeert dat niet is gebleken dan het voorstel in strijd is met de bepalingen van de FCA verordening.

Lees het bericht in de Staatscourant