Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Zienswijze Drentse Monden & Oostermoer over Rocof en Blindstroom

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft een zienswijze ontvangen van Windpark De Drentse Monden & Oostermoer op het ontwerp codebesluit waarmee ACM zich voorneemt om Netcode elektriciteit te wijzigen over de blindvermogen-eisen en de frequentiegradiënt (RoCoF, Rate of Change of Frequency).

Wat is het doel van het ontwerp codebesluit?

Het ontwerp codebesluit] gaat over twee eisen: blindvermogen en de frequentiegradiënt (RoCoF, Rate of Change of Frequency). Beide zijn eisen die worden gesteld aan productie-eenheden. De RfG Verordening is de basis voor deze eisen. De ACM is voornemens het voorstel gewijzigd vast te stellen.

Ten aanzien van blindstroom geldt het volgende. Netbeheer Nederland en TenneT stelden zware eisen voor. De ACM neemt deze eisen niet over, maar stelt lichtere eisen vast zoals standaard door apparatuur kunnen worden geleverd.

De RfG Verordening verplicht daarnaast nieuwe eisen voor Rocof. Ook hier stelde Netbeheer Nederland en TenneT zware eisen voor. Deze neemt de ACM niet over. Als TenneT op een later moment wél kan aantonen dat zwaardere eisen nodig zijn, dan kan zij een nieuw codewijzigingsvoorstel indienen, met bijbehorende onderbouwing.

Wat houdt de zienswijze van Windpark De Drentse Monden & Oostermoer in?

Windpark De Drentse Monden & Oostermoer zijn van mening dat de formulering, over wanneer een productie-eenheid wordt aangemerkt als een bestaande productie eenheid, onduidelijk is en daarom moet worden aangepast.

Wat doet de ACM met zienswijzen?

Inhoudelijke zienswijzen van marktpartijen zijn belangrijk voor de ACM omdat deze de ACM van extra informatie voorzien over het te nemen besluit. De ACM beoordeelt de ontvangen zienswijzen en betrekt deze bij de besluitvorming. Bij codebesluiten kunnen zienswijzen aanleiding geven voor de ACM om Netbeheer Nederland opdracht te geven het codevoorstel te wijzigen.

Waar kan ik de huidige versie van de codes vinden?

Welke stappen doorloopt een codewijzigingsvoorstel voordat ACM een besluit neemt?

 

Documenten

Zienswijze De Drentse Monden & Oostermoer ontwerp codebesluit blindvermogen en RoCoF (PDF - 448.32 KB)