Kruimelpad

X-factorbesluit GTS 2022-2026

De Autoriteit Consument & Markt (de ACM) heeft het x-factorbesluit 2022-2026 vastgesteld voor GTS. Dit besluit leidt tot vaststelling van de korting ter bevordering van de doelmatige bedrijfsvoering  ingevolge artikel 82, vierde lid van de Gaswet voor de periode van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2026 voor GTS.