Kruimelpad

Ontwerpmethodebesluit GTS houdt rekening met afnemend gasgebruik

Gasunie Transport Services (GTS) mag bij netgebruikers de komende jaren eerder in de tijd kosten in rekening brengen die voortkomen uit de investeringen in het gasnetwerk. Met het oog op de afname van het gasgebruik in de toekomst biedt de Autoriteit Consument & Markt (ACM) die ruimte aan GTS in het ontwerpmethodebesluit. Bij de berekening van de inkomsten van GTS houdt de ACM rekening met deze ontwikkeling, onder meer door afschrijvingen anders te verdelen over de tijd en naar voren te halen. Dat blijkt uit het ontwerpmethodebesluit GTS 2022-2026 dat de ACM vandaag ter consultatie heeft voorgelegd aan partijen in de energiemarkt.

GTS brengt de kosten van het gastransportnet in rekening bij bijvoorbeeld grote industrieën, elektriciteitscentrales, producenten en energieleveranciers die afnemers zijn van GTS; het gaat hierbij niet om kosten die consumenten uiteindelijk betalen. De kosten van het gastransportnet worden nu nog door een grote groep gasafnemers gedragen. Vanwege de energietransitie zal deze groep kleiner worden, als meer en meer bedrijven en huishoudens van het gas af gaan. Hoe kleiner die groep gasgebruikers wordt, hoe hoger de tarieven per afnemer moeten worden om de kosten van GTS te vergoeden. Door nu al rekening te houden met deze ontwikkeling wordt een stijging van de tarieven op langere termijn beperkt.

Niet meer betalen dan nodig is

De ACM houdt rekening met ontwikkelingen in het kader van de energietransitie en zorgt er tegelijkertijd voor dat de inkomsten van GTS niet hoger zijn dan de noodzakelijke kosten die het bedrijf moet maken om zijn taken uit te kunnen voeren. netgebruikers van gas betalen zo niet meer dan nodig is. Om de toegestane inkomsten te bepalen, vergelijkt de ACM de prestaties van GTS met die van andere Europese gastransportbedrijven. Uit deze vergelijking blijkt dat GTS nog aan efficiëntie kan winnen. Samen met een lagere vergoeding voor vermogenskosten (WACC) – met name als gevolg van een dalende rentevoet – zorgt dat ervoor dat GTS volgens het ontwerpmethodebesluit in 2026 naar de huidige inzichten circa 15% minder inkomsten ontvangt dan in 2020. Dit kan leiden tot lagere tarieven voor netgebruikers, afhankelijk van de hoeveelheid getransporteerd gas.

Consultatie

Het ontwerpmethodebesluit ligt zes weken ter consultatie. Het definitieve besluit volgt naar verwachting in februari 2021. Dan wordt ook bekend hoe hoog deinkomsten van GTS zullen zijn. Belanghebbenden kunnen tot en met 12 oktober 2020 reageren op het besluit. Reacties kunnen gestuurd worden naar:

Autoriteit Consument & Markt
Directie Energie
Postbus 16326
2500 BH Den Haag