Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Vragen en antwoorden over duurzaamheidsclaims

Op 3 mei jl. heeft de ACM brieven verzonden naar ruim 170 bedrijven in de energie-, kleding en zuivelsector. In deze brieven roept de ACM bedrijven op om hun duurzaamheidsclaims te controleren en waar nodig aan te passen om ze in lijn te brengen met de wetgeving inzake oneerlijke handelspraktijken. Aan de hand van voorbeelden uit deze sectoren heeft de ACM de geldende regels voor duurzaamheidsclaims nader toegelicht.

Naar aanleiding van deze brieven heeft de ACM verschillende vragen en reacties ontvangen. De ACM kan niet ingaan op elk individueel geval, maar heeft veel gestelde vragen op een rijtje gezet. Deze vragen beantwoordt zij hier om eventuele onduidelijkheden weg te nemen. Deze informatie wordt aangevuld als de ACM daartoe aanleiding ziet. Aan de datum op deze pagina kunt u zien wanneer de informatie voor het laatst is aangepast.

Lees de FAQ Duurzaamheidsclaims n.a.v. sectorbrieven

Read the FAQ Sustainability claims in English