Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

ACM vervolgt actie tegen misleidende duurzaamheidsclaims in de kledingbranche

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft onderzoek gedaan naar misleidende duurzaamheidsclaims in de kledingbranche, waarbij zij de duurzaamheidsclaims van 10 grote kledingbedrijven heeft gecontroleerd. Op basis van haar bevindingen start de ACM nu vervolgonderzoek naar zes bedrijven waar de ACM de meeste misleidende duurzaamheidsclaims zag.

Bij twee Nederlandse en vier buitenlandse kledingbedrijven heeft de ACM informatie opgevraagd om te kunnen beoordelen of de claims die misleidend lijken dat ook zijn. Na het beoordelen van deze informatie zal de ACM de buitenlandse toezichthouders vragen op te treden tegen de buitenlandse bedrijven. ACM kan zelf tegen de in Nederland gevestigde bedrijven optreden. Aan bedrijven die consumenten misleiden over de duurzaamheid van hun producten kan de ACM boetes of lasten onder dwangsommen opleggen.

Edwin van Houten, directeur Consumenten van de ACM: “Wij doen dit onderzoek, omdat consumenten die duurzaam willen kopen recht hebben op juiste, duidelijke en controleerbare informatie. Ook bedrijven die het goed doen, willen we beschermen tegen concurrenten die misleiden. Wij zien dat veel kledingbedrijven zich graag duurzaam voordoen, maar dat zij hun claims vaak overdrijven en dat de onderbouwing ontbreekt. Hiertegen treden wij nu op, waarbij we ook sancties kunnen opleggen.”

Onderzoek kledingbranche

In de kledingsector heeft de ACM eind mei ruim 70 bedrijven aangeschreven met het verzoek hun claims kritisch te bekijken. Ze kregen daarvoor tot half juni de tijd. Daarna heeft de ACM zelf de uitingen op het gebied van duurzaamheid van tien grote kledingbedrijven gecontroleerd op de juistheid, duidelijkheid en controleerbaarheid van de informatie. De ACM keek met name of de bedrijven consumenten goed informeerden over:

  • Het duurzaamheidsvoordeel van het product. Dit mag niet in vage, absolute of algemeen geformuleerde termen zonder toelichting;
  • Het gebruik van biologisch katoen en hoeveel procent biologisch katoen een kledingstuk bevat als dit minder dan 95% is;
  • Duurzaamheidsfilters en duurzame collecties en de daarbij gehanteerde criteria en onderbouwing.

Foute voorbeelden die de ACM tegen kwam:

  1. Een kledingbedrijf maakt op het label of op de overzichtspagina van de website gebruik van vage/absolute en algemene termen zoals duurzaam of ethisch. De uitleg van deze termen staat niet direct bij de uiting. Soms wordt zelfs op de productpagina niet toegelicht wat het duurzaamheidsvoordeel is van het product.
  2. Een kledingbedrijf biedt een speciale duurzaamheidscollectie aan. De producten die hieronder vallen krijgen allemaal een specifieke naam, maar niet duidelijk is welke criteria hierbij gelden. Onduidelijk is dus wat het duurzaamheidsvoordeel is van deze producten ten opzichte van de andere producten.
  3. Op het label van een T-shirt staat  ‘biologisch katoen’. Uit informatie elders op de website blijkt dat het shirt voor minder dan 95% uit biologisch katoen bestaat. In zo’n geval moeten percentages of bandbreedtes van de hoeveelheid biologisch katoen worden vermeld, bijvoorbeeld: T-shirt van 60% biologisch katoen.

Leidraad duurzaamheidsclaims

Eerder dit jaar heeft de ACM vijf vuistregels voor betrouwbare duurzaamheidsclaims gepubliceerd. Daarna is de ACM onderzoeken gestart naar misleidende duurzaamheidsclaims in de sectoren kleding, energie en zuivel, omdat de ACM in die sectoren de meeste duurzaamheidsclaims zag. De resultaten van het onderzoek in de kledingbranche brengt de ACM nu als eerste naar buiten.

ACM en duurzaamheid

De ACM laat markten werken voor mensen en bedrijven, nu en in de toekomst. Duurzame producten en consumptie zijn belangrijk in de overgang naar een meer duurzame samenleving. De ACM speelt hierop in met haar toezicht op duurzaamheidsclaims. Consumenten moeten met vertrouwen een duurzame keuze kunnen maken en bedrijven die zich inspannen voor duurzaamheid moeten worden beschermd tegen bedrijven die oneerlijk concurreren door gebruik te maken van misleidende claims.