Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Brief aan bedrijven in energie-, kleding- en zuivelsector over duurzaamheidsclaims

De ACM heeft ruim 170 bedrijven per brief verzocht hun duurzaamheidsclaims te controleren en zo nodig aan te passen om ze in lijn te brengen met de wetgeving inzake oneerlijke handelspraktijken.

Consumenten en bedrijven willen steeds vaker bijdragen aan een wereld die ook op lange termijn leefbaar blijft. Daarom vinden zij het steeds belangrijker om duurzame keuzes te maken. Consumenten zijn meer geïnteresseerd in de duurzaamheidsimpact van producten en diensten die zij aanschaffen. Dat wegen zij mee bij hun aankoopbeslissing. Claims over duurzaamheid worden echter door consumenten vaak als onbetrouwbaar gezien. Bedrijven moeten eerlijk zijn over duurzaamheid, en mogen alleen duidelijke, juiste en relevante duurzaamheidsclaims gebruiken.

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft daarom in januari 2021 de ‘Leidraad duurzaamheidsclaims’ gepubliceerd. In deze leidraad licht de ACM toe welke regels er gelden voor het gebruiken van duurzaamheidsclaims.

Deze sectorbrieven bouwen voort op de Leidraad Duurzaamheidsclaims. Duurzaamheidsclaims moeten op duidelijke, concrete en ondubbelzinnige wijze gepresenteerd worden om ervoor te zorgen dat consumenten niet misleid worden over de duurzaamheid van de producten of diensten.

 

Documenten

Sectorbrief energie duurzaamheidsclaims (PDF - 298.94 KB) Sectorbrief kleding duurzaamheidsclaims (PDF - 174.83 KB) Sectorbrief zuivel duurzaamheidsclaims (PDF - 132.86 KB)