Kruimelpad

Voorstel voor een codewijzigingsbesluit leveringszekerheid van Netbeheer NL

Netbeheer Nederland heeft een voorstel ingediend tot wijziging van de Netcode elektriciteit en de Takencode gas. Het doel van de wijziging is de regeling voor leveringszekerheid in de code te verduidelijken en deze aan te laten sluiten bij de gewijzigde Besluiten Leveringszekerheid.

Waar kan ik de huidige versie van de codes vinden?

Welke stappen doorloopt een codewijzigingsvoorstel voordat ACM een besluit neemt?