Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Codewijzigingsbesluit leveringszekerheid

De codewijziging leveringszekerheid zorgt ervoor dat de procedures voor de leveringszekerheid van energie soepel verlopen bij een faillissement van een leverancier. Daarnaast staan in dit besluit enkele wijzigingen van de Tarievencodes. Die wijzigingen gaan over de procedure voor het verwerken in de tarieven van gemiste netbeheerdersinkomsten bij faillissement van een leverancier.

Lees het bericht in de Staatscourant

Kan ik in beroep gaan tegen het besluit van de ACM?

Als u belanghebbende bent, dan kunt u tegen dit besluit beroep instellen bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBB). Het postadres is: Postbus 20021, 2500 EA Den Haag. Het beroepschrift moet binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is bekendgemaakt zijn ontvangen.

Waar kan ik de huidige versie van de codes vinden?

Welke stappen doorloopt een codewijzigingsvoorstel voordat ACM een besluit neemt?