Kruimelpad

Reactie inzake wijzigingsopdracht Netbeheer Nederland

Netbeheer Nederland heeft een gewijzigd codewijzigingsvoorstel ingediend naar aanleiding van een wijzigingsopdracht van de ACM. Deze wijziging verduidelijkt de gebruikte begrippen en bevat een voorstel voor het bij wijze van test uitwisselen van de klantgegevens tussen leveranciers en de landelijke netbeheerders.

Waar kan ik de huidige versie van de codes vinden?

Welke stappen doorloopt een codewijzigingsvoorstel voordat ACM een besluit neemt?