Kruimelpad

Zienswijze en consultatie

Voorstel Liander voor tarieven 2019 regionaal netbeheer elektriciteit

02-10-2018

Liander N.V. heeft een voorstel ingediend bij de Autoriteit Consument & Markt (ACM) voor de tarieven die zij in 2019 in rekening wil brengen. De ACM publiceert het tarievenvoorstel van Liander op haar website. De ACM zal dit voorstel nog beoordelen. Naar verwachting stelt de ACM in november 2018 de maximale hoogte van de tarieven definitief vast.

Vertrouwelijke informatie is verwijderd uit het tarievenvoorstel. Belanghebbenden kunnen tot en met 16 oktober 2018 op het tarievenvoorstel reageren. Belanghebbenden zijn bijvoorbeeld brancheorganisaties van grote afnemers en consumentenorganisaties.

Over de tarieven

Liander beheert een regionaal netwerk van elektriciteitsleidingen in Nederland. Voor de wettelijke taken mag Liander kosten in rekening brengen bij consumenten en bedrijven. Deze kosten zijn een vast onderdeel van de energierekening.

Over de maximumtarieven

Consumenten en bedrijven kunnen niet zelf kiezen voor een bepaalde regionale netbeheerder. Om te voorkomen dat een netbeheerder misbruik maakt van dit monopolie stelt de ACM als toezichthouder vast welke maximumtarieven een netbeheerder mag hanteren.