Kruimelpad

Besluit

Tarievenbesluit Liander elektriciteit 2019 (ingetrokken versie)

23-11-2018

Update: Op 4 december 2018 heeft de ACM het tarievenbesluit Liander elektriciteit 2019 van 21 november 2018 ingetrokken en vervolgens opnieuw vastgesteld. Aanleiding hiervoor is een verschrijving bij de benaming van een tariefcategorie op het tarievenblad. Het besluit op deze pagina betreft het ingetrokken besluit en is dus niet van toepassing. Wel van toepassing voor het jaar 2019 is het Tarievenbesluit Liander Elektriciteit 2019 - Herzien.

De Autoriteit Consument & Markt (hierna: ACM) heeft de maximale tarieven voor Liander N.V. (hierna: Liander) vastgesteld, die deze netbeheerder in 2019 mag hanteren.

Liander is verantwoordelijk voor de aanleg, het beheer en onderhoud van een regionaal elektriciteitsnetwerk in Nederland

Voor deze wettelijke taken mag Liander kosten in rekening brengen bij consumenten en bedrijven. Deze kosten zijn een vast onderdeel van de energierekening.

Proces voor het vaststellen van het tarief

Liander heeft op 24 september 2018 een voorstel ingediend bij de ACM voor de tarieven die zij in 2019 in rekening wil brengen. De ACM heeft dit voorstel beoordeeld en de hoogte van de tarieven vastgesteld.

In augustus 2016 heeft de ACM een methodebesluit genomen. In dat besluit staat op welke manier de inkomsten van Liander in de periode 2017-2021 worden berekend. Hierop heeft de ACM de definitieve tarieven gebaseerd.

Meer informatie: