Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Voorstel GTS voor tarieven 2022 landelijk netbeheer gas

Gasunie Transport Services (GTS) heeft op 1 maart 2021 een voorstel ingediend bij de Autoriteit Consument & Markt (ACM) voor de tarieven die zij in 2022 in rekening wil brengen. De ACM beoordeelt dit voorstel en bepaalt naar verwachting in mei van dit jaar de hoogte van de tarieven die zullen gelden vanaf 1 januari 2022.

De ACM publiceert het tarievenvoorstel op haar website. Vertrouwelijke informatie is verwijderd uit het tarievenvoorstel. Belanghebbenden kunnen tot en met 22 maart 2021 op het tarievenvoorstel reageren. Belanghebbenden zijn bijvoorbeeld brancheorganisaties van grote afnemers en consumentenorganisaties.

Wat valt er op aan het voorstel van GTS?

De tarieven die GTS voorstelt stijgen gemiddeld met circa 19% ten opzichte van 2021. Dit heeft verschillende oorzaken. De belangrijkste oorzaak is dat GTS in 2022 verwacht minder transportcapaciteit te verkopen. Daarnaast is dit het eerste tarievenbesluit voor GTS in de reguleringsperiode 2022-2026. Doordat investeringen vanaf 2022 versneld worden afgeschreven stijgen de toegestane inkomsten exclusief correcties in 2022 ten opzichte van 2021. Tot slot stijgen de inkomsten vanwege verscheidende correcties op de toegestane inkomsten uit het x-factorbesluit.

Wat doet GTS?

GTS is de eigenaar en beheerder van het landelijk gastransportnet in Nederland. GTS is verantwoordelijk voor het in werking hebben, onderhouden en ontwikkelen van dit netwerk. Voor deze en andere wettelijke taken mag GTS kosten in rekening brengen. De transportkosten van GTS worden niet rechtstreeks bij consumenten in rekening gebracht, maar bij haar klanten, waaronder gasleveranciers. Hoe groot het effect voor consumenten zal zijn, is daarom afhankelijk van de mate waarin deze kostenstijgingen worden doorberekend.

Lees meer informatie over het toezicht op GTS

 

Documenten

Rekenmodule tarieven GTS 2022 (XLSX - 1.14 MB) Aanbiedingsbrief Tarievenvoorstel 2022 (PDF - 119.15 KB) Toelichting input GTS tabel 3,4 en 9 (PDF - 88.24 KB) Toelichting input GTS tabel 10 (PDF - 99.04 KB)