Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Tarievenbesluit GTS 2022

Met dit besluit stelt de ACM de tarieven vast die Gasunie Transport Services (GTS) vanaf 1 januari 2022 moet hanteren voor het beheer van het landelijke gastransportnet.

Het transporttarief stijgt vanaf 1 januari 2022 gemiddeld met circa 18% ten opzichte van de tarieven over 2021. De voornaamste oorzaak voor de stijging is dat GTS verwacht minder transportcapaciteit te verkopen. Daarnaast mag GTS met ingang van 2022 sneller afschrijven en worden er enkele correcties toegepast op de toegestane inkomsten van GTS. Al met al stijgen de totale toegestane inkomsten voor GTS met ongeveer 4%.

Wat bepaalt dit besluit?

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) stelt jaarlijks de tarieven vast voor alle netbeheerders. In dit besluit stelt ACM de tarieven vast voor GTS die zij moet hanteren vanaf 1 januari 2022  voor het uitvoeren van haar wettelijke taken. Het gaat om de tarieven voor de uitvoering van:

  • de transporttaak
  • de taak balancering
  • de taak kwaliteitsconversie
  • de aansluitingentaak

Wat doet GTS?

GTS is eigenaar en beheerder van het landelijk 
gastransportnet in Nederland. GTS is verantwoordelijk voor het in werking hebben, onderhouden en ontwikkelen van dit netwerk. Voor deze en andere wettelijke taken mag GTS kosten in rekening brengen. Deze kosten worden doorberekend aan consumenten en bedrijven.

 

Documenten

Tarievenbesluit GTS 2022 (PDF - 282.58 KB)
 

Bijlagen

Tarieven GTS 2022 (XLSX - 58.05 KB) Rekenmodule tarieven GTS 2022 (XLSX - 1.14 MB)