Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

ACM stelt nieuwe tarieven voor landelijk transport van gas vast

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft de gastransporttarieven van Gasunie Transport Services (GTS) voor het jaar 2022 vastgesteld. De tarieven stijgen in 2022 met gemiddeld 18%. Omdat de kosten voor het landelijk transport van gas maar een klein deel van de totale energierekening zijn, zal de stijging van de energierekening van consumenten naar verwachting minder dan 1% zijn.

Het vaststellen van de tarieven voor het transport van gas vormt een onderdeel van de regulering van netbeheerders die een monopolie hebben op het transport van gas en elektriciteit. Hiermee zorgt de ACM ervoor dat de transporttarieven niet hoger zijn dan nodig. Tegelijkertijd biedt het de netbeheerders een marktconform rendement op hun investeringen. Hiermee draagt de ACM bij aan een betaalbare, betrouwbare en duurzame energievoorziening.

Om de transporttarieven te bepalen, bepaalt de ACM eerst de totale toegestane inkomsten voor GTS. Deze worden daarna verdeeld over de verwachte hoeveelheid transportcapaciteit.

GTS verwacht in 2022 fors minder transportcapaciteit te verkopen dan in 2021, omdat er minder gas wordt geƫxporteerd en het gasverbruik in Nederland niet toeneemt. De kosten worden dus over minder transportcapaciteit verdeeld. Dit is de belangrijkste reden voor de stijging van de tarieven. Andere redenen voor de tariefstijging zijn dat GTS met ingang van het jaar 2022 investeringen sneller mag afschrijven. Ook worden er enkele correcties toegepast op de toegestane inkomsten van GTS. Al met al stijgen de totale toegestane inkomsten voor GTS met ongeveer 4%.

Consumenten merken weinig

Gasleveranciers en andere gebruikers van het GTS netwerk betalen de landelijke gastransportkosten. Deze leveranciers kunnen de kosten vervolgens doorberekenen aan consumenten. Omdat de kosten voor het landelijk transport van gas minder dan 5% bedragen van de totale energierekening van de consument, zijn de gevolgen voor consumenten zeer beperkt.