Kruimelpad

Zienswijze en consultatie

Voorstel codewijziging uitwerking artikel 38 van de NC HVDC

29-05-2020

Op 30 maart 2020 heeft de Autoriteit Consument & Markt (ACM) een voorstel van Netbeheer Nederland ontvangen over het wijzigen van de voorwaarden van de Netcode elektriciteit over niet-limitatieve (NLE) eisen volgend uit de EU Netcode HVDC.

Artikel 38 van de NC HVDC verklaart een aantal artikelen uit de EU Netcode RfG ook van toepassing op DC-gekoppelde power park modules. Het voorstel voorziet er in dat deze NLE voor HVDC-aansluitingen in de Netcode elektriciteit opgenomen worden.

Waar kan ik de huidige versie van de codes vinden?

Welke stappen doorloopt een codewijzigingsvoorstel voordat ACM een besluit neemt?