Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Codebesluit tijdelijke verruiming gegevensuitwisselingstermijn

Met dit codebesluit wijzigt de ACM de Netcode elektriciteit. Met het codebesluit tussenoplossing profielallocatie is afgelopen april een nieuw XML-standaardbericht en communicatiesysteem geïntroduceerd. Naar nu is gebleken kan het systeem het grote aantal berichten voor de allocatie niet aan. Hiervoor moet de prestatie van het communicatiesysteem verbeterd worden. Dit is medio 2025 voorzien. Daarom wordt de deadline voor de berichten tijdelijk verruimd van 16:00 uur tot 24:00 uur. Daarnaast wordt bepaald dat de gegevens per leverancier wel voor 16:00 uur verstrekt moeten worden. Hiermee wordt de impact op de marktrollen beperkt.

Deze termijnen zijn sinds 1 april 2023 van kracht en zijn onderdeel van de processen met betrekking tot het samenstellen en het uitwisselen van meetgegevens door de regionale netbeheerders en TenneT voor een nauwkeuriger toewijzing aan een aangeslotene van de hoeveelheid elektriciteit die met het netwerk is uitgewisseld, de zogenoemde allocatie.

Naar de Staatscourant.

Kan ik in bezwaar gaan tegen het besluit van de ACM?

Als u belanghebbende bent, dan kunt u in bezwaar gaan bij ACM. ACM moet uw bezwaarschrift binnen zes weken nadat het besluit bekendgemaakt is, hebben ontvangen.

Waar kan ik de huidige versie van de codes vinden?

Welke stappen doorloopt een codewijzigingsvoorstel voordat ACM een besluit neemt?