Kruimelpad

Voorstel codewijziging aanpassing versie Nestor-handleidingen

Netbeheer Nederland heeft een voorstel ingediend bij de ACM voor het wijzigen van Netcode elektriciteit en de Aansluit- en transportcode gas RNB. Het codevoorstel gaat over de aanpassing van de weergave van de versie van de zogenoemde Nestor-handleiding.

De Nestor-handleidingen bevatten afspraken tussen netbeheerders onderling voor het registreren van onderbrekingen in het transport van gas en elektriciteit. Deze handleidingen zijn een nadere uitwerking van verplichtingen over deze registratie in de Regeling kwaliteitsaspecten netbeheer elektriciteit en gas.

De Netcode elektriciteit bepaalt momenteel dat netbeheerders voor de registratie van kwaliteitsindicatoren de Handleiding Nestor Elektriciteit moet toepassen. In de Aansluit- en transportcode gas is hetzelfde geregeld voor de Handleiding Nestor Gas. Daarbij zijn ook de versies van deze handleidingen genoemd. Op 21 december 2017 hebben de gezamenlijke netbeheerders echter deze handleidingen aangepast. Netbeheer Nederland stelt daarom voor de genoemde versies in de codes aan te passen.

Waar kan ik de huidige versie van de codes vinden?

Welke stappen doorloopt een codewijzigingsvoorstel voordat ACM een besluit neemt?