Kruimelpad

Codebesluit handleiding Nestor

Met dit codebesluit wijzigt de ACM de bepalingen over de handleiding Nestor in de Aansluit- en transportcode gas RNB en in de Netcode elektriciteit.

In de handleiding Nestor hebben de gezamenlijke netbeheerders gedetailleerde afspraken gemaakt over de wijze waarop netbeheerders storingen en andere kwaliteitsindicatoren registreren. De bepalingen in de codes verplichten netbeheerders om zich aan deze afspraken te houden. Dit zorgt ervoor dat de prestaties van netbeheerders onderling goed vergelijkbaar zijn.

Met dit besluit herformuleert de ACM deze bepalingen. De naam ‘handleiding Nestor’ wordt vervangen door een beschrijving van het document, namelijk: een werkwijze ter uniformering van de registratie van de kwaliteitsindicatoren. De versienummer en de vaststellingsdatum komen te vervallen. Deze wijziging zorgt ervoor dat het vanaf nu niet meer nodig is de codebepalingen over deze handleiding te wijzigingen zodra de gezamenlijke netbeheerders de Nestor-handleiding actualiseren.

Lees het bericht in de Staatscourant 

Kan ik in beroep gaan tegen het besluit van de ACM?

Als u belanghebbende bent, dan kunt u tegen dit besluit beroep instellen bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBB). Het postadres is: Postbus 20021, 2500 EA Den Haag. Het beroepschrift moet binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is bekendgemaakt zijn ontvangen.

Waar kan ik de huidige versie van de codes vinden?

Welke stappen doorloopt een codewijzigingsvoorstel voordat ACM een besluit neemt?