Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

ACM Werkwijze

In een ACM Werkwijze geeft de ACM nadere uitleg welke procesregels zij hanteert bij de uitvoering van haar werk. Bijvoorbeeld over de wijze waarop zij omgaat met informanten die informatie hebben voor de ACM.

Het kan zijn dat u hieronder ook nog beleidsuitingen onder andere namen (zoals bijvoorbeeld ‘richtsnoeren’, ‘handreiking’ of ‘handleiding’) aantreft. Het gaat hier om documenten met toelichting van de ACM die vóór 1 mei 2019 bekend zijn gemaakt. We streven ernaar om deze documenten op de website toegankelijk te maken op de pagina’s waar ook de beleidsregels, werkwijzen, leidraden en informele zienswijzen te vinden zijn.

Overzicht

 • Werkwijze analyse productmarkten in de MSZ

  Publicatie | Regelgeving | 28-12-2018

  De ACM gaat de productmarkten in de MSZ voortaan op patiëntgroepniveau analyseren. Partijen die willen fuseren moeten op dat niveau de gevolgen van de fusie analyseren.

 • Aanwijzing gebieden voor gasregister door gemeenten

  Publicatie | Brochure en uitgave | 04-07-2018

  Of in een gebied een gasaansluitplicht voor netbeheerder geldt, wordt bepaald door gemeenten. Gemeenten geven aan ACM door of er een uitzonderingsgrond van toepassing is en ACM houdt dit bij in het Gasregister. De invulmodule en handleiding zijn handige hulpmiddelen.

 • Werkwijze openbaarmaking ACM

  Publicatie | Regelgeving | 17-07-2015

  Met deze werkwijze biedt ACM duidelijkheid voor betrokken partijen en publiek over het proces van openbaarmaking van een besluit.

 • ACM Werkwijze geheimhoudingsprivilege advocaat 2014

  Publicatie | Regelgeving | 11-02-2014

  ACM heeft op 6 februari 2014 vastgesteld hoe zij omgaat met het recht op geprivilegieerde correspondentie tussen advocaat en betrokkene.

 • ACM Werkwijze digitaal onderzoek 2014

  Publicatie | Regelgeving | 11-02-2014

  ACM heeft op 6 februari 2014 vastgesteld hoe zij omgaat met digitale gegevens die zijn verkregen in een onderzoek.

 • Werkwijze (anonieme) informanten

  Publicatie | Regelgeving | 21-08-2013

  Deze werkwijze beschrijft de mogelijkheden van ACM voor het gebruik van informatie van personen die anoniem willen blijven en de u