Kruimelpad

Aanwijzing gebieden voor gasregister door gemeenten

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het aanwijzen van gebieden waar uitzonderingen op de aansluitplicht van netbeheerders gelden. ACM houdt deze aanwijzingen per 1 juli 2018 bij in het gasregister. Lees welke veranderingen de Wet VET brengt op de gasaansluitplicht

Aanlevering door gemeenten van gegevens voor het gasregister gebeurt via de invulmodule. De handleiding geeft een toelichting op de invulmodule.

 

Zie ook