Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Verzoek TenneT goedkeuring wijziging regionaal ontwerp transmissierechten Core regio

TenneT TSO B.V. heeft het voorstel voor wijziging regionaal ontwerp transmissierechten Core regio aan de ACM ter goedkeuring voorgelegd.

Het regionaal ontwerp van langetermijntransmissierechten bevordert de vrije handel in elektriciteit in Europa. Dat draagt bij aan een betaalbare, betrouwbare én duurzame energievoorziening.

FCA Verordening

Op 17 oktober 2016 is Verordening (EU) 2016/1719 van de Commissie van 26 september 2016 tot vaststelling van richtsnoeren betreffende capaciteitstoewijzing op de langere termijn (hierna: FCA Verordening), in werking getreden. Deze verordening heeft als doel om de grensoverschrijdende handel via langetermijncontracten te bevorderen door het bieden van indekkingsmogelijkheden tegen toekomstige prijsverschillen tussen biedzones. Dit wordt mogelijk gemaakt door de veiling van langetermijntransmissierechten. Op grond van de FCA Verordening moeten de transmissiesysteembeheerders binnen (delen van) de Europese Unie diverse voorstellen ontwikkelen en ter goedkeuring voorleggen aan hun eigen regulerende instanties (in Nederland is dit de ACM). Dit voorstel is er daar één van.]

Het voorstel

De transmissiesysteembeheerders moeten volgens artikel 31 van de FCA Verordening een voorstel voor het regionaal ontwerp transmissierechten voor de Core regio ontwikkelen.

Het voorliggende voorstel betreft een wijziging van het bestaande regionale ontwerp voor de Core-regio. De Core-regio omvat onder meer de biedzonegrenzen Nederland – Duitsland en Nederland – België. Dit voorstel betreft de overstap van fysieke transmissierechten naar financiële transmissierechten–opties op meerdere biedzonegrenzen van de regio, waaronder de biedzonegrens Nederland – Duitsland. Op de grens Nederland – België heeft deze overstap naar financiële transmissierechten-opties al met ingang van 2016 plaats gevonden.

De transmissiesysteembeheerders van de Core-regio hebben het voorstel voor de wijziging van het regionaal ontwerp transmissierechten gezamenlijk opgesteld. Op 11 april 2019 ontving de ACM het voorstel van TenneT.

De ACM moet binnen zes maanden na ontvangst van het voorstel door de laatste betrokken regulerende instantie van de regio een besluit nemen. Dit is vermoedelijk 11 oktober 2019.

Reacties welkom

Heeft uw organisatie belang bij het besluit dat de ACM gaat nemen? Dan kunt u via deze openbare consultatie uw zienswijze geven op deze publicatie. De ACM weegt binnengekomen reacties zorgvuldig mee voordat zij een besluit neemt.

Tot wanneer kunt u reageren?

We ontvangen uw reactie graag uiterlijk op 7 mei 2019.

Hoe kunt u reageren?

U kunt uw reactie per post (en in kopie per e-mail) insturen. Vermeld daarbij graag zaaknummer ACM/19/035490.

per post:

Autoriteit Consument & Markt
t.a.v. Directie Energie
Postbus 16326
2500 BH Den Haag

per e-mail:

secretariaat [punt] DE [at] acm [punt] nl (secretariaat[dot]DE[at]acm[dot]nl)

Vertrouwelijke gegevens?

Misschien zijn passages uit uw reactie vertrouwelijk. Als u vindt dat gegevens vertrouwelijk zijn, dan kunt u dat aangeven en uitleggen waarom dat zo is. Bevat uw reactie in uw ogen vertrouwelijke passages? Dan ontvangen wij graag twee versies van uw reactie: een vertrouwelijke en een openbare versie van uw reactie.

 

Documenten

Aanvraag TenneT wijziging regionaal ontwerp transmissierechten Core regio (PDF - 1.83 MB)
 

Bijlagen

Consultatie rapport 2e wijziging regionaal ontwep core (PDF - 527.39 KB)