Kruimelpad

Zienswijze en consultatie

Zienswijze op wijziging regionaal ontwerp transmissierechten Core regio

27-05-2019

Zienswijze Energie-Nederland op de aanvraag van TenneT TSO B.V. tot goedkeuring wijziging regionaal ontwerp transmissierechten Core regio.

Het regionaal ontwerp van langetermijntransmissierechten bevordert de vrije handel in elektriciteit in Europa. Dat draagt bij aan een betaalbare, betrouwbare én duurzame energievoorziening.

Het voorstel

De transmissiesysteembeheerders moeten volgens artikel 31 van de FCA Verordening een voorstel voor het regionaal ontwerp transmissierechten voor de Core regio ontwikkelen.

Het voorliggende voorstel betreft een wijziging van het bestaande regionale ontwerp voor de Core-regio. De Core-regio omvat onder meer de biedzonegrenzen Nederland – Duitsland en Nederland – België. Dit voorstel betreft de overstap van fysieke transmissierechten naar financiële transmissierechten–opties op meerdere biedzonegrenzen van de regio, waaronder de biedzonegrens Nederland – Duitsland. Op de grens Nederland – België heeft deze overstap naar financiële transmissierechten-opties al met ingang van 2016 plaats gevonden.

Wat houdt de zienswijze van Energie-Nederland in?

Energie-Nederland geeft in haar zienswijze aan dat uit het oogpunt van de bevordering van de marktwerking bij de berekening van capaciteit voor financiële transmissierechten er geen reservering van capaciteit voor de day-ahead markt gemaakt dient te worden.
Daarnaast benadrukt zij om de introductie van financiële transmissierechten zo te regelen dat dit niet leidt tot een verhoging van de risico’s voor de marktpartijen.

Wat doet ACM met zienswijzen?

Inhoudelijke zienswijzen van marktpartijen zijn belangrijk voor ACM omdat deze ACM van extra informatie voorzien over het te nemen besluit. ACM beoordeelt de ontvangen zienswijzen en betrekt deze bij de besluitvorming.