Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Verzekeraars verstoren concurrentie op autoschadeherstelmarkt niet

Veel kleine autoschadeherstelbedrijven hebben moeite het hoofd boven water te houden. Dit is niet het gevolg van concurrentieverstorend gedrag van verzekeraars, maar van de ontwikkelingen in de markt. Dit concludeert de Autoriteit Consument & Markt (ACM) in haar onderzoek naar de markt voor autoschadehersteldiensten.

Martijn Snoep, bestuursvoorzitter ACM: “Verzekeraars mogen scherp onderhandelen over tarieven en andere voorwaarden. Dit zorgt voor innovatie en het beste aanbod voor de consument. Uit ons onderzoek blijkt dat er voldoende concurrentie is op de autoschadeherstelmarkt. Het zijn vooral de concurrentie en de ontwikkelingen in de markt die voor kleine bedrijven moeilijk bij te benen zijn. Daar grijpt de ACM niet op in.”

Voldoende andere inkopers van autoschadehersteldiensten

Verzekeraars zijn belangrijke inkopers op de autoschadeherstelmarkt. De ACM ziet naast verzekeraars echter nog andere grote inkopers op deze markt, zoals leasemaatschappijen, fleet-owners en particulieren. Verzekeraars zijn daardoor niet in staat de concurrentie op de autoschadeherstelmarkt te verstoren. Wel ziet de ACM dat met name kleinere schadeherstelbedrijven het moeilijk hebben en de komende tijd nog moeilijker zullen krijgen. Dit is vooral een gevolg van marktontwikkelingen, zoals snelle technologische veranderingen, steeds hogere kwaliteitseisen en overcapaciteit in de markt.

Onderzoek naar markt voor autoschadehersteldiensten

Naar aanleiding van een motie in de Tweede Kamer heeft de ACM onderzoek gedaan naar de markt voor autoschadehersteldiensten. De ACM heeft vooral gekeken naar de rol van verzekeraars als inkopers op deze markt. De meeste autoverzekeraars proberen hun klanten te sturen naar schadeherstelbedrijven die zij vooraf geselecteerd en gecontracteerd hebben. De ACM heeft gekeken naar de onderhandelingsmacht van de verzekeraars en of zij de tarieven en voorwaarden kunnen dicteren. De ACM concludeert dat zij geen economische machtspositie hebben op deze markt. Ook de manier waarop zij samenwerken bij hun inkoop van autoschadeherstel is niet verboden. De concurrentieregels bieden geen bescherming voor ondernemers die niet goed meer kunnen concurreren in deze sterk veranderende markt.