Kruimelpad

Correspondentie

Uitvoeringstoets verlagen drempels overstappen en geografisch onderzoek

30-03-2020

Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft de Autoriteit Consument en Markt (hierna: de ACM) verzocht een uitvoerbaarheidstoets uit te brengen ten aanzien van een voorgenomen wijziging in de Telecommunicatiewet (hierna: Tw). Het voorstel betreft het verder verlagen van drempels bij het overstappen van telecomaanbieder, en het voorzien in een bevoegdheid tot het verband met het verder verlagen van drempels bij het overstappen van telecomaanbieder, en het voorzien in een bevoegdheid tot het vorderen van inlichtingen ten behoeve van een geografisch onderzoek naar het bereik van elektronische communicatienetwerken. Het wetsvoorstel implementeert enkele bepalingen uit het Europees wetboek voor elektronische communicatie.                                                                 

De ACM acht deze wijzigingen van de Tw uitvoerbaar en handhaafbaar. De ACM verwacht dat deze taken met de bestaande mensen en middelen uit te kunnen voeren.