Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Uitvoeringstoets Toegangsregulering replicatiebelemmeringen

Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft de Autoriteit Consument & Markt (ACM) verzocht een uitvoerbaarheidstoets uit te brengen ten aanzien van een voorgenomen wijziging in de Telecommunicatiewet (hierna: Tw). Het voorstel betreft de oplegging van een toegangsverplichting als er economische of fysieke belemmeringen zijn voor de replicatie van kabels of bijbehorende faciliteiten. Met dit wetsvoorstel krijgt de ACM een aanvullend instrument om in bepaalde gevallen de mededinging te bevorderen en daarmee meer keuze en lagere prijzen voor burgers en bedrijven. Het wetsvoorstel implementeert enkele bepalingen uit het Europees wetboek voor elektronische communicatie.

De ACM verwelkomt de aanvullende mogelijkheden die de voorgenomen bepalingen geven om de doelen van de Tw te realiseren. De ACM acht deze wijzigingen van de Tw uitvoerbaar en handhaafbaar. De ACM verwacht dat deze taken extra inzet in termen van FTE zal gaan vragen.

 

Documenten

Uitvoeringstoets Toegangsregulering replicatiebelemmeringen (PDF - 248.82 KB)