Kruimelpad

Gerechtelijke uitspraak

Uitspraak rechtbank over toets ACM maximumprijs Warmtewet Vestia

06-07-2018

De Rechtbank Rotterdam heeft in beroep op 5 juli 2018  uitspraak gedaan in de zaak over een besluit op een verzoek tot handhaving van bewoners in de wijk Hoogeland in Naaldwijk tegen Verantwoord Wonen B.V. (Vestia).

De zaak ging over de vraag of Vestia de maximumprijs had overschreden bij het leveren van bronwarmte. De bewoners hebben zelf een warmtepomp en moeten de geleverde warmte van ongeveer 12 graden zelf verder verwarmen. De bewoners kunnen het bronwater ook voor koeling gebruiken. De vraag bij de rechter was of de ACM de kosten voor het gebruik van de warmtepomp (onder andere elektriciteit) moest meenemen in haar toets aan de maximumprijs. De rechter heeft aangegeven dat de warmtepomp niet tot het warmtenet behoort en dat de ACM de kosten van de warmtepomp dus niet hoeft mee te nemen in haar toets. Volgens de rechter heeft de ACM wel ten onrechte een onderscheid gemaakt tussen warmte en koude. De ACM liet toe dat Vestia een deel van haar vastrecht mocht toerekenen aan koude. Het tarief voor koude is niet gereguleerd in de Warmtewet. Vestia mag deze correctie nu niet meer toepassen. Verder oordeelt de rechter dat de ACM terecht een last aan Vestia heeft opgelegd om gegevens over het verbruik aan de bewoners kenbaar te maken. Vestia heeft aan de last voldaan.

Dit betekent dat de rechter het onderdeel in haar besluit over de maximumprijs heeft vernietigd en de ACM heeft opgedragen om op dit onderdeel een nieuw besluit te nemen. Daarbij mag de ACM geen onderscheid meer maken tussen warmte en koude. Voor het overige blijft het besluit in stand.

Tegen de uitspraak kunnen de partijen binnen zes weken een hoger beroep instellen.

Lees de uitspraak van de Rechtbank Rotterdam op: