Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Uitspraak Rechtbank over ACM-verbod overname van Eurocept door Mediq

De rechtbank heeft op 24 maart 2023 uitspraak gedaan in de fusiezaak Mediq/Eurocept. De rechtbank oordeelt dat de ACM de relevante productmarkt niet goed heeft afgebakend bij de beoordeling of de voorgenomen overname van Eurocept Homecare door Mediq mocht plaatsvinden.

Wat is er aan de hand?

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft op 23 december 2021 besloten dat Mediq geen toestemming kreeg om Eurocept Homecare over te nemen. Tegen dat besluit heeft Mediq beroep aangetekend.

Mediq en Eurocept Homecare stellen allebei ambulante elektronische infuuspompen ter beschikking aan partijen, zoals thuiszorgorganisaties. Deze organisaties gebruiken de pompen voor het leveren van infuuszorg bij patiënten thuis. Met zo’n elektronische infuuspomp kunnen patiënten thuis in de juiste hoeveelheid medicatie en vloeibaar voedsel via een infuus toegediend krijgen.

Mediq en Eurocept Homecare zijn elkaars concurrenten. De ACM verwacht niet dat de positie van Mediq/Eurocept na de overname voldoende onder druk komt te staan. Na de overname zijn Mediq en Eurocept op het gebied van ambulante elektronische infuuspompen voor thuis een contractpartij waar zorgverzekeraars niet om heen kunnen om aan hun zorgplicht (voor verzekerden) te voldoen. Door deze overname zou dus ook een belangrijk deel van de concurrentie wegvallen.

De ACM heeft daarom geen vergunning verleend voor deze overname.

De rechtbank oordeelt echter dat de ACM onvoldoende aannemelijk heeft gemaakt dat andere infuuspompen niet uitwisselbaar zijn met ambulante elektronische infuuspompen. De rechtbank oordeelt daarom dat de ACM de relevante productmarkt niet goed heeft afgebakend. Met het wegvallen van de marktafbakening valt de grondslag weg waarop de ACM haar beoordeling van de gevolgen van de concentratie heeft gebaseerd.

De rechtbank vernietigt daarom het besluit van de ACM. Tegen deze uitspraak is nog hoger beroep mogelijk.