Kruimelpad

Uitspraak rechtbank afwijzing handhavingsverzoek Bits of Freedom

De rechtbank Rotterdam heeft op 24 januari jl. uitspraak gedaan in de beroepszaak van Bits of Freedom. Bits of Freedom had beroep aangetekend tegen het besluit van de ACM, waarin de ACM het verzoek van Bits of Freedom afwijst om handhavend op te treden tegen de dienst Datavrije Muziek van T-Mobile. De rechtbank heeft het beroep van Bits of Freedom ongegrond verklaard.

Wat gaat de zaak over?

Met de dienst Datavrije Muziek van T-Mobile kunnen klanten, die een internetbundel van 6 GB of meer afnemen, in Nederland gratis muziek streamen. Het gratis aanbieden van (muziekstreamings-)diensten wordt ook wel “zero-rating” genoemd. In een eerder besluit heeft de ACM overwogen dat zero-rating in strijd is met de Europese netneutraliteitsverordening en de Telecommunicatiewet.

Bij uitspraak van 20 april 2017 heeft de rechtbank Rotterdam dit besluit van de ACM echter vernietigd, omdat zero-rating niet per definitie verboden is in Nederland. Vervolgens heeft Bits of Freedom een handhavingsverzoek ingediend en gesteld dat de dienst Datavrije Muziek wel degelijk in strijd is met de Europese netneutraliteitsverordening.

Uitspraak rechtbank

De uitspraak van de rechtbank van 24 januari 2019 hangt dan ook nauw samen met de uitspraak van 20 april 2017. Procedureel overwoog de rechtbank in haar uitspraak van 24 januari 2019 ten eerste dan ook uitspraak van de rechtbank van 20 april 2017, en de daarin gegeven oordelen, uitgangspunt moeten zijn tussen partijen. Voorts bestaat er volgens de rechtbank geen aanleiding hiervan af te wijken nu hoger beroep voor Bits of Freedom tegen deze uitspraak heeft opengestaan en er vrij korte tijd zit tussen de uitspraak van de rechtbank van 20 april 2017 en het handhavingsverzoek van Bits of Freedom.

Vervolgens moest de rechtbank zich een oordeel vormen over de vraag of de dienst Datavrije Muziek een beperking oplevert in de keuzevrijheid van zowel afnemers als aanbieders van internetdiensten. Mocht dit het geval zijn, dan zou de dienst Datavrije Muziek alsnog in strijd zijn met de Europese netneutraliteitsverordening. De rechtbank volgt de ACM in haar oordeel. De economische prikkel die uitgaat van de dienst Datavrije Muziek om aangesloten muziekstreamingsdiensten te gebruiken is beperkt gelet op de grootte van de databundel van de gebruikers van de dienst.

Verder betoogde Bits of Freedom dat de voorwaarden die T-Mobile stelt aan muziekstreamingsdiensten voor toetreding tot de dienst Datavrije Muziek onredelijk bezwarend zijn en dat het onderzoek van de ACM onvoldoende was. Ook hierin volgt de rechtbank het betoog van Bits of Freedom niet, maar onderschrijft zij het besluit van de ACM. De verschillende voorwaarden die T-Mobile hanteert zouden kortgezegd geen onredelijke drempels tot toetreding tot de dienst Datavrije Muziek opwerpen.

Dit betekent dat het eerdere besluit van de ACM in deze zaak in stand blijft. Er is nog wel hoger beroep mogelijk in deze zaak.