Kruimelpad

UHT Besluit uitvoering van Europese verordeningen betreffende de interne energiemarkt

De ACM heeft van de Minister van Economische Zaken en Klimaat het verzoek ontvangen om een uitvoerbaarheids- en handhaafbaarheidstoets (UHT) uit te voeren op het ontwerpbesluit uitvoering van Europese verordeningen betreffende de interne energiemarkt.

In deze brief vindt u de opmerkingen en aanbevelingen van de ACM aangaande de uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid van het ontwerpbesluit.

Op 29 december 2018 is het besluit in werking getreden.