Kruimelpad

Zienswijze en consultatie

UHT besluit grensoverschrijdend net NL – VK na Brexit

01-05-2019

De Autoriteit Consument & Markt (de ACM) heeft het voorgestelde besluit grensoverschrijdend net Nederland – Verenigd Koninkrijk na Brexit getoetst op te verwachten problemen in de uitvoering en handhaving. In dit besluit zijn de regels opgenomen die in geval van een no deal-Brexit gaan gelden voor de elektriciteitsverbinding (BritNed) en de gasverbinding (BBL) met het VK.

De ACM acht het besluit uitvoerbaar en handhaafbaar, als bij de verdere vormgeving daarvan voorzieningen worden getroffen om een aantal (potentiële) uitvoerings- en handhavingsproblemen te voorkomen.