Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Tweede waterstofpilot voor verwarming woonhuizen van start na goedkeuring ACM

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) geeft groen licht voor een tweede proefproject waarbij waterstof gebruikt wordt voor de verwarming van woonhuizen. Het gaat om een proefproject van netbeheerder Enexis met 33 huurwoningen in Wagenborgen.

Bij dit proefproject wordt een deel van het bestaande gasnet gebruikt om waterstofgas aan te voeren naar de woonhuizen. In november 2022 gaf de ACM al groen licht voor een vergelijkbaar project van netbeheerder Liander in een woonwijk in Lochem. Het project in Wagenborgen is daarmee het tweede proefproject dat van start gaat onder het Tijdelijk kader dat de ACM hiervoor heeft opgesteld. Anders dan bij de eerste pilot worden bij dit proefproject de woningen uitgerust met een hybride warmtepomp. Daarnaast is de omvang groter en de looptijd langer (totale duur 10 jaar).

Voor huishoudens die meedoen aan het project is de prijs van waterstof gelijk aan die van aardgas. Omdat de huizen voorafgaand aan de pilot extra zijn geïsoleerd en zijn voorzien van een nieuwe hybride warmtepomp zullen de energiekosten voor bewoners naar verwachting omlaaggaan. Tijdens de pilot blijft een parallel gasnetwerk beschikbaar voor huishoudens die niet meedoen. Deelnemers hebben daardoor de mogelijkheid om te stoppen met de pilot en terug te gaan naar aardgas.

Waterstof gaat naar verwachting in de toekomst een belangrijke rol spelen in een duurzame energievoorziening - bijvoorbeeld in de industrie -, maar het is nog onzeker welke rol waterstof bij de verwarming van (bepaalde typen) woningen kan gaan spelen. Met deze pilotprojecten met waterstof kunnen netbeheerders en energieleveranciers vooruitlopend op nieuwe wetgeving ervaring op doen, zodat meer duidelijk wordt over de technische mogelijkheden van gebruik van waterstof voor de verwarming van huizen. De ACM staat de pilots toe als bedrijven zich houden aan de regels voor consumentenbescherming uit het Tijdelijk kader waterstofpilots en de veiligheid van projecten goed geborgd is. Het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) houdt toezicht op de veiligheid van de distributie van waterstof naar woningen en oordeelt in haar toezichtsrapport dat het proefproject in Wagenborgen aan de veiligheidseisen voldoet. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft de veiligheidseisen vastgelegd in richtsnoeren.