Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Gedoogbeslissing Enexis voor distributie waterstof bij pilot in Wagenborgen

Enexis Netbeheer B.V. (hierna: Enexis) mag binnen een pilot in Wagenborgen waterstof distribueren naar 33 woningen. Dat heeft de Autoriteit Consument & Markt (ACM) bepaald in een gedoogbeslissing van 21 juni 2023. De ACM vindt dat Enexis heeft aangetoond dat de pilot voldoet aan de voorwaarden van het Tijdelijk kader waterstofpilots.

Op dit moment bestaat er nog geen wettelijke basis voor activiteiten van netbeheerders op het gebied van waterstof. Met deze pilotprojecten met waterstof kunnen netbeheerders, in afwachting van aanpassing van wet- en regelgeving, ervaring op doen met de distributie van waterstof in de gebouwde omgeving zodat meer duidelijk wordt over de technische mogelijkheden daarvan. De ACM staat pilots toe indien een project voldoet aan voorwaarden op het gebied van consumentenbescherming en veiligheid. De voorwaarden op het gebied van consumentenbescherming zijn neergelegd in het Tijdelijk kader waterstofpilots dat de ACM op 5 juli 2022 heeft gepubliceerd. Het Tijdelijk kader waterstofpilots geldt voor vijf jaar.

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft de voorwaarden op het gebied van veiligheid voor waterstofpilots neergelegd in twee richtsnoeren. Hierin is Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) aangewezen als toezichthouder op de veiligheid van de waterstofdistributie bij pilots.

 

Documenten

Gedoogbeslissing Waterstofpilot Wagenborgen (PDF - 238.9 KB)