Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Gedoogbeslissing Liander voor distributie waterstof bij pilot in Lochem

Liander NV mag binnen een pilot in Lochem waterstof distribueren naar ongeveer tien huishoudens. Dat heeft de Autoriteit Consument & Markt (ACM) bepaald in een gedoogbeslissing van 20 oktober 2022. De ACM vindt dat Liander NV heeft aangetoond dat de pilot voldoet aan de voorwaarden van het Tijdelijk kader waterstofpilots. 

Op dit moment bestaat er nog geen wettelijke basis voor activiteiten van netbeheerders op het gebied van waterstof. Waterstof gaat naar verwachting in de toekomst een belangrijke rol spelen in een duurzame energievoorziening. De ACM acht het daarom van belang dat netbeheerders ervaring op kunnen doen met de distributie van waterstof. De ACM biedt daarom netbeheerders, in afwachting van aanpassing van wet- en regelgeving, ruimte om binnen pilots ervaring op te doen met de distributie van waterstof in de gebouwde omgeving. De ACM biedt deze ruimte indien een pilot voldoet aan voorwaarden op het gebied van consumentenbescherming en veiligheid. De voorwaarden op het gebied van consumentenbescherming zijn neergelegd in het Tijdelijk kader waterstofpilots dat de ACM op 5 juli 2022 heeft gepubliceerd. Het Tijdelijk kader waterstofpilots geldt voor vijf jaar.

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft de voorwaarden op het gebied van veiligheid voor waterstofpilots neergelegd in twee richtsnoeren. Hierin is Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) aangewezen als toezichthouder op de veiligheid van de waterstofdistributie bij pilots.

 

Documenten

Gedoogbeslissing waterstofpilot Lochem (PDF - 224.92 KB)