Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

ACM stelt kader op om pilotprojecten met waterstof mogelijk te maken

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) wil netbeheerders en energieleveranciers de ruimte geven om vooruitlopend op nieuwe wetgeving alvast ervaring op te doen met het gebruik van waterstof voor de verwarming van huizen. Daarom staat de ACM pilotprojecten met waterstof in de gebouwde omgeving toe als bedrijven de veiligheid van projecten goed borgen en zich houden aan de regels voor consumentenbescherming uit het Tijdelijk kader waterstofpilots. Het kader biedt ruimte voor de duur van vijf jaar, of het moment dat de nieuwe wetgeving gereed is.

De ACM heeft het ministerie van Economische Zaken en Klimaat(EZK) er in 2021 op gewezen dat er geen wetgeving bestaat voor de levering van waterstof aan consumenten. Ook bestaat er geen wettelijke basis voor netbeheerders om deel te nemen aan experimenten met waterstof. Omdat het in het kader van de energietransitie belangrijk is om ervaring op te doen met het gebruik van waterstof zorgt de ACM er nu voor dat netbeheerders en energieleveranciers niet hoeven te wachten op nieuwe wetgeving.

Manon Leijten, bestuurslid van de ACM: “Het is voor de energietransitie belangrijk dat bedrijven én consumenten ervaring op doen met het gebruik van waterstof. Uitgangspunt daarbij is dat er voor consumenten geen verschil is tussen verwarmen met waterstof of met aardgas. Zo moet de leverancier er voor zorgen dat er altijd voldoende waterstofgas geleverd wordt en moet duidelijk zijn wat de kosten zijn voor de consument. Bovendien moeten de tarieven redelijk zijn.”

De ACM heeft in het kader ook beschreven wat er moet gebeuren als een project niet succesvol is. Zo moet de netbeheerder de situatie van vóór de pilot kosteloos herstellen als de levering van waterstof niet langer gegarandeerd kan worden.

Veiligheidseisen

Naast het goed borgen van consumentenbelangen is het natuurlijk ook belangrijk dat waterstofpilots veilig uitgevoerd worden. Het ministerie van EZK is bezig met het opstellen van een beleidskader voor de veiligheid van waterstofpilots en heeft de ACM gemeld dat dit vóór de beoogde start van de eerste pilots gereed zal zijn. Ook zal het ministerie een toezichthouder op de veiligheid bij waterstofpilots aanwijzen.