Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Tarievenbesluit TenneT 2023

Met dit besluit stelt de ACM de tarieven vast die TenneT mag hanteren vanaf 1 januari 2023.

De ACM heeft de maximale toegestane inkomsten voor de transport- en systeemtaken van TenneT vastgesteld op ruim €1.293 miljoen. Dit is bijna 52% meer dan in 2022. De tarieven stijgen ten opzichte van 2022 met gemiddeld 51% op het hoogspanningsnet (HS) en met gemiddeld 84% op het extrahoogspanningsnet (EHS). De volumecorrectieregeling (VCR) voor grootverbruikers blijft in 2023 gelden. Grootverbruikers met een stabiel afnameprofiel krijgen via deze regeling korting op hun transporttarief.

Net op zee

De ACM stelt jaarlijks ook de inkomsten vast die TenneT, als de netbeheerder van het net op zee, mag ontvangen voor de uitvoering van zijn wettelijke taken op zee. Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat kan een subsidie verstrekken aan de netbeheerder van het net op zee ter dekking van de toegestane inkomsten van de netbeheerder van het net op zee, of een gedeelte daarvan. De door het Ministerie verstrekte subsidie is dekkend voor de eerste fase van het net op zee. De eerste fase bestaat uit het net op zee van de windenergiegebieden Borssele en Hollandse Kust (zuid en noord).

Indien de subsidie niet geheel dekkend is, mag TenneT de overige toegestane inkomsten volgens artikel 42a, derde lid, van de Elektriciteitswet 1998 in rekening brengen bij de netbeheerder van het landelijke hoogspanningsnet. TenneT brengt, net als vorig jaar, de kosten voor de tweede fase van het net op zee in het tarievenvoorstel 2023 in rekening bij de netbeheerder van het landelijke hoogspanningsnet. De ACM oordeelt dat dit voorstel van TenneT conform artikel 42a, derde lid, van de E-wet is en neemt dit voorstel van TenneT over in het tarievenbesluit.

Wat bepaalt de ACM met dit besluit?

De ACM stelt jaarlijks de tarieven vast voor alle netbeheerders. In dit besluit stelt de ACM de tarieven vast die TenneT ten hoogste mag hanteren vanaf 1 januari 2023 voor het uitvoeren van haar wettelijke taken. Het gaat om tarieven voor de uitvoering van transportdiensten en systeemdiensten op het hoogspanningsnet (spanningsniveau van 110/150 kV) en het extrahoogspanningsnet (spanningsniveau van 220/380 kV).

Wat doet TenneT?

TenneT is eigenaar en beheerder van het landelijk hoogspanningsnet in Nederland. TenneT is verantwoordelijk voor het in werking hebben, onderhouden en ontwikkelen van dit netwerk. Voor deze en andere taken mag TenneT kosten in rekening brengen. Deze kosten worden doorberekend aan consumenten en bedrijven. TenneT is ook aangewezen als netbeheerder van het net op zee.

 

Documenten

Tarievenbesluit TenneT 2023 (PDF - 534.1 KB) Rekenmodule tarievenbesluit TenneT 2023 (XLSX - 196.19 KB) Rapport Jacobs over doelmatigheid Randstad Noordring 380 Beverwijk-Vijfhuizen (PDF - 590.74 KB) Rapport DNV GL over doelmatigheid Randstad Noordring 380 Vijfhuizen-Bleiswijk (PDF - 1.32 MB)