Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Voorstel TenneT tarieven 2023 landelijk netbeheer elektriciteit

TenneT heeft op 30 september 2022 een voorstel ingediend bij de Autoriteit Consument & Markt (ACM) voor de tarieven die zij in 2023 in rekening wil brengen bij haar afnemers. Dit zijn bedrijven en regionale netbeheerders die aangesloten zijn op het extrahoogspanningsnet (EHS-net) of het hoogspanningsnet (HS-net) van TenneT. De ACM beoordeelt dit voorstel en bepaalt naar verwachting eind 2022 de hoogte van de tarieven die zullen gelden vanaf 1 januari 2023.

Wat stelt TenneT voor?

Uit het voorstel van TenneT blijkt dat de totale inkomsten voor TenneT stijgen met afgerond 52% naar iets meer dan 1.293 miljoen euro. Deze stijging is voornamelijk het gevolg van de hogere energieprijzen, hogere kosten voor het net op zee, hogere kosten voor investeringen in de Rijkscoördinatieregeling en de hoge inflatie. Volgens het voorstel stijgen de EHS-tarieven met 84% en de HS-tarieven met 51%. De volumecorrectieregeling (VCR) voor grootverbruikers blijft in 2023 gelden. Grootverbruikers met een stabiel afnameprofiel krijgen via deze regeling korting op hun transporttarief.

Net op zee

TenneT stelt, net als vorig jaar, voor om de kosten voor de tweede fase van het net op zee in het tarievenvoorstel 2023 in rekening te brengen bij de netbeheerder van het landelijke hoogspanningsnet. 

Wat doet TenneT?

TenneT is eigenaar en beheerder van het landelijk hoogspanningsnet in Nederland. TenneT is verantwoordelijk voor het in werking hebben, onderhouden en ontwikkelen van dit netwerk. Voor deze en andere taken mag TenneT kosten in rekening brengen. Meer informatie over toezicht op TenneT 

Reageren

Vertrouwelijke informatie is verwijderd uit het tarievenvoorstel. Belanghebbenden kunnen tot en met 20 oktober op het tarievenvoorstel reageren. Belanghebbenden zijn bijvoorbeeld brancheorganisaties van grote afnemers en consumentenorganisaties. Reacties kunnen per mail worden toegestuurd aan DE-Tarievenbesluiten [at] acm [punt] nl.

 

Documenten

Tarievenvoorstel TenneT 2023 (PDF - 96.73 KB)
 

Bijlagen

Rekenmodule tarievenvoorstel TenneT 2023 (XLSX - 195.34 KB)