Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Inkomstenbesluit TenneT 2023 Net op zee

Met dit besluit stelt de ACM de toegestane inkomsten vast voor TenneT als netbeheerder van het net op zee in 2023.

De ACM maakt in dit inkomstenbesluit onderscheid tussen fase I en fase II omdat de inkomsten van fase I via subsidie worden gedekt, waar de inkomsten van fase II in rekening worden gebracht bij de netbeheerder van het landelijke hoogspanningsnet. De delen van het net op zee van de windenergiegebieden Borssele en Hollandse Kust (zuid en noord) behoren tot fase I. De delen van het net op zee van de overige windenergiegebieden behoren tot fase II. De ACM stelt de toegestane inkomsten voor 2022 vast op € 300.871.773 voor fase I en € 70.435.877 voor fase II.

Wat bepaalt dit besluit?

De ACM stelt jaarlijks de inkomsten vast die de netbeheerder van het net op zee mag ontvangen voor de uitvoering van zijn wettelijke taken, zoals neergelegd in artikel 16, eerste lid, a tot en met l en q, van de Elektriciteitswet 1998. De netbeheerder van het net op zee voert zijn taken uit in overeenstemming met het ontwikkelkader als bedoeld in artikel 16e, eerste lid, van de Elektriciteitswet 1998.

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat kan een subsidie verstrekken aan de netbeheerder van het net op zee ter dekking van de toegestane inkomsten van de netbeheerder van het net op zee, of een gedeelte daarvan. De door het ministerie verstrekte subsidie is dekkend voor fase I van het net op zee.

Indien de subsidie niet geheel dekkend is, mag TenneT de overige toegestane inkomsten volgens artikel 42a, derde lid, van de Elektriciteitswet 1998 in rekening brengen bij de netbeheerder van het landelijke hoogspanningsnet. TenneT brengt, net als vorig jaar, de kosten voor de fase II van het net op zee in het tarievenvoorstel 2023 in rekening bij de netbeheerder van het landelijke hoogspanningsnet. De ACM oordeelt dat dit voorstel van TenneT conform artikel 42a, derde lid, van de E-wet is en neemt dit voorstel van TenneT over in het tarievenbesluit.

Wat doet TenneT?

TenneT is in september 2016 aangewezen als netbeheerder voor het net op zee. TenneT is verantwoordelijk voor het in werking hebben, onderhouden en ontwikkelen van dit netwerk.

 

Documenten

Inkomstenbesluit TenneT 2023 Net op zee (PDF - 347.86 KB) Rekenmodule inkomstenbesluit TenneT 2023 (XLSX - 89.85 KB)