Kruimelpad

Reactie op zienswijzen WACC drinkwater 2022-2023/2024

Dit document is een bijlage bij het advies van de ACM aan de minister van I&W over de hoogte van de vermogenskostenvoet (WACC) die drinkwaterbedrijven in hun tarieven voor 2022-2023/2024 mogen verwerken. Het betreft een reactie op de zienswijze die is ontvangen. Daar waar de zienswijze heeft geleid tot aanpassing van het rapport is dat vermeld in deze bijlage. De zienswijze zelf is eveneens toegevoegd als aparte bijlage bij het advies.

 

Documenten

Reactie op zienswijzen WACC drinkwater 2022-2023/2024 (PDF - 202.92 KB)