Kruimelpad

Advies vermogenskostenvoet drinkwaterbedrijven 2022-2023/2024

Advies aan de minister van Infrastructuur en Milieu

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) adviseert de minister van Infrastructuur en Milieu de maximale vermogenskostenvoet (nominale WACC na belastingen) vast te stellen op 2,41% voor de periode 2022-2023 of 2,95% voor de jaren 2022-2024. De ACM ziet geen aanleiding om voor individuele drinkwaterbedrijven een afwijkende waarde vast te stellen en adviseert de minister daarom deze vermogenskostenvoet vast te stellen voor alle drinkwaterbedrijven.

Vermogenskostenvoet

De vermogenskostenvoet is een percentage dat wordt toegepast op het vermogen van de drinkwaterbedrijven, ter dekking van de vermogenskosten. Voor vreemd vermogen (lening) zijn deze kosten bijvoorbeeld de rente, voor eigen vermogen gaat het bijvoorbeeld om dividend aan de aandeelhouders. De Drinkwaterwet bepaalt dat de minister van I&M elke drie jaar een maximum stelt voor de vermogenskostenvoet. De drinkwaterbedrijven mogen niet meer dan dat maximum verwerken in hun tarieven. Hiermee wordt beoogd dat drinkwaterbedrijven hun investeringen efficiënt financieren.

Adviesrol ACM

De drinkwaterwetgeving bepaalt ook dat de minister advies moet vragen aan de ACM. De ACM heeft op 4 februari 2021 een verzoek van de minister ontvangen om een advies te sturen ten behoeve van de vermogenskostenvoet voor 2022-2024. De huidige publicatie bevat het advies dat ACM op 28 september 2021 aan de minister heeft gestuurd. Op deze pagina vindt u ook de bijlagen die met dit advies zijn meegestuurd.

Observaties ACM

Naast de punten waar uw Ministerie de ACM specifiek om advies heeft gevraagd, heeft de ACM ook enkele observaties die zij graag aan uw Ministerie wil meegeven.

Besluit van de minister van Infrastructuur en Waterstaat

Het besluit gaat over de vaststelling van het maximaal toegestane aandeel van het eigen vermogen in het totale vermogen voor drinkwaterbedrijven voor de kalenderjaren 2022 tot met 2024.

Lees het besluit van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat van 27 oktober 2021 WACC Drinkwater 2022-2024 op rijksoverheid.nl 

 

Documenten

Advies vermogenskostenvoet drinkwaterbedrijven 2022-2023/2024 (PDF - 156.76 KB)