Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Reactie op zienswijzen WACC drinkwater 2020-2021

Dit document is een bijlage bij het advies van de ACM aan de minister van I&W over de hoogte van de vermogenskostenvoet (WACC) die drinkwaterbedrijven in hun tarieven voor 2020 en 2021 mogen verwerken. Het betreft een reactie op de zienswijzen die zijn ontvangen. Mede op basis van deze zienswijzen hebben zowel de ACM als The Brattle Group haar rapport op enkele punten verduidelijkt. Daar waar de zienswijzen hebben geleid tot aanpassing van het rapport is dat vermeld in deze bijlage. De zienswijzen zelf zijn eveneens toegevoegd als aparte bijlagen bij het advies.

 

Documenten

Reactie op zienswijzen WACC drinkwater 2020-2021 (PDF - 135.57 KB)