Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Reactie op zienswijzen WACC drinkwater 2018-2019

Bijlage II – reactie op zienswijzen

Dit document is een bijlage bij het bij het advies van de ACM aan de minister van I&M over de hoogte van de vermogenskostenvoet (de WACC) die drinkwaterbedrijven in hun tarieven voor 2018 en 2019 mogen verwerken. Het betreft een reactie op de zienswijzen die zijn ontvangen. Mede op basis van deze zienswijzen heeft zowel de ACM als Brattle haar rapport op enkele punten verduidelijkt. Daar waar de zienswijzen hebben geleid tot aanpassing van het rapport is dat vermeld in deze bijlage. De zienswijzen zelf zijn eveneens toegevoegd als aparte bijlagen bij het advies.

 

Documenten

Reactie op zienswijzen WACC drinkwater 2018 - 2019 (PDF - 316.63 KB)