Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Advies vermogenskostenvoet drinkwaterbedrijven 2018 en 2019

Advies aan de minister van Infrastructuur en Milieu

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) adviseert de minister van Infrastructuur en Milieu de maximale vermogenskostenvoet (nominale WACC na belastingen) vast te stellen op 3,4% voor de jaren 2018 en 2019. De ACM ziet geen aanleiding om voor individuele drinkwaterbedrijven een afwijkende waarde vast te stellen en adviseert de minister daarom deze vermogenskostenvoet vast te stellen voor alle drinkwaterbedrijven.

Vermogenskostenvoet

De vermogenskostenvoet is een percentage dat wordt toegepast op het vermogen van de drinkwaterbedrijven, ter dekking van de vermogenskosten. Voor vreemd vermogen (lening) zijn deze kosten bijvoorbeeld de rente, voor eigen vermogen gaat het bijvoorbeeld om dividend aan de aandeelhouders.

De Drinkwaterwet bepaalt dat de minister van I&M elke twee jaar een maximum stelt voor de vermogenskostenvoet. De drinkwaterbedrijven mogen niet meer dan dat maximum verwerken in hun tarieven. Hiermee wordt beoogd dat drinkwaterbedrijven hun investeringen efficiënt financieren.

Adviesrol ACM

De drinkwaterwetgeving bepaalt ook dat de minister advies moet vragen aan de ACM. De ACM heeft op 24 februari 2017 een verzoek van de minister ontvangen om een advies te sturen ten behoeve van de vermogenskostenvoet voor 2018 en 2019.
De huidige publicatie bevat het advies dat ACM op 10 augustus 2017 aan de minister heeft gestuurd. Op deze pagina vindt u ook de bijlagen die met dit advies zijn meegestuurd.