Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Boetebeleidsregels OPTA 2010

OPTA heeft haar Boetebeleidsregels geactualiseerd. De aangepaste Boetebeleidsregels geeft OPTA de mogelijkheid om hogere boetes op te leggen aan overtreders van de Telecommunicatiewet.

De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de vorige Boetebeleidsregels zijn:
• Voor zeer zware overtredingen door een onderneming die beschikt over een aanmerkelijke marktmacht, kan OPTA de basisboete verhogen met maximaal 25% van de betrokken omzet die de onderneming in het laatste jaar van de overtreding heeft behaald.
• Voor alle overtredingen geldt dat de boete met 100% wordt verhoogd als een overtreder al eerder voor een vergelijkbare overtreding is beboet (recidive) tenzij dit gezien de omstandigheden van het geval evident onredelijk zou zijn.
• Het maximum van de zogeheten ernstfactor is verhoogd van 3 naar 5. Bij overtredingen door een onderneming die beschikt over een aanmerkelijke marktmacht bepaalt OPTA de hoogte van de boete mede op basis van de ernstfactor.

Boetebeleidsregels OPTA 2010 gelden voor overtredingen die zijn begaan ná 2 april 2010, de nieuwe Boetebeleidsregels treden namelijk per 3 april 2010 in werking. Overtredingen die begaan zijn voor deze datum, vallen nog onder de werking van de vorige Boetebeleidsregels OPTA.

 

 

 

 

 

 

 

Documenten

Boetebeleidsregels OPTA 2010 (PDF - 286.32 KB)
 

Zie ook