Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Uitspraak rechter over last onder dwangsom SD&P voor overtreding spamverbod (afmeldmogelijkheid sms)

OPTA heeft op 11 mei 2009 aan SD&P Interactive B.V. (hierna: SD&P) een last onder dwangsom opgelegd om het bedrijf te laten stoppen met het versturen van sms-berichten zonder geldige afmeldmogelijkheid. Dit levert volgens OPTA een overtreding op van het spamverbod. Volgens dit verbod moet bij elk elektronisch bericht van commerciƫle aard een geldige afmeldmogelijkheid worden geboden. Tegen dit besluit heeft deze sms-aanbieder bezwaar gemaakt bij OPTA. Tevens heeft SD&P de voorzieningenrechter verzocht de last onder dwangsom te schorsen.

Ongevraagde communicatie?

Volgens OPTA is er sprake van ongevraagde communicatie omdat SD&P sms-berichten heeft verzonden terwijl de ontvanger niet door heeft dat hij zich heeft geabonneerd op een sms-dienst, laat staan dat de hij weet wat hiervan de gevolgen zijn. Zelfs als er sprake zou zijn van toestemming, kan volgens OPTA sprake zijn van ongevraagde communicatie.

Oordeel rechter

De voorzieningenrechter heeft op 30 september uitspraak gedaan en is van oordeel dat SD&P een voldoende spoedeisend belang heeft. Met betrekking tot de rechtmatigheid van het bestreden besluit overweegt de rechter dat er in dit geval geen sprake is van ongevraagde communicatie. De rechter meent dat OPTA ten onrechte voorbijgaat aan het feit dat er sprake is overeenkomst tussen SD&P en haar abonnees. Daarnaast is hij van oordeel dat OPTA van de rechtsgeldigheid van de tussen SD&P en haar abonnees gesloten overeenkomst dient uit te gaan. OPTA gaat immers niet over de contractuele relatie tussen sms-aanbieder en klant. Ten slotte oordeelt de voorzieningenrechter dat de sms-berichten, waarmee SD&P de dienst levert en/of abonneegelden incasseert, niet noodzakelijkerwijs worden verzonden met een commercieel, charitatief of ideƫel doel. Zij zijn er immers in beginsel niet voor bestemd om de ontvanger te bewegen in te gaan op een commercieel aanbod en OPTA heeft ook niet aannemelijk gemaakt dat de berichten niettemin een wervend karakter zouden hebben.

De rechter heeft het verzoek van SD&P tot schorsing van de last onder dwangsom toegewezen. De last is geschorst tot zes weken nadat OPTA een besluit op het bezwaar van SD&P heeft genomen. Dat betekent dat de dwangsom niet verbeurd kan worden totdat OPTA opnieuw een besluit hierover heeft genomen. In dat nieuwe besluit neemt OPTA de overwegingen van de rechter mee.