Kruimelpad

Beslissing op bezwaar UPC inzake FTA-tarieven

UPC heeft het geschilbesluit 2003 niet nageleefd door met ingang van 1 oktober 2007 hogere tarieven aan KPN in rekening te brengen dan op grond van dit besluit is toegestaan. KPN heeft vervolgens een verzoek om handhaving van het geschilbesluit gedaan. UPC heeft het college verzocht het geschilbesluit in te trekken. Het college heeft dit verzoek afgewezen en heeft besloten aan UPC onder verbeurte van een dwangsom de last op te leggen de overtreding te beƫindigen. UPC heeft zich aan deze last gehouden en haar tarieven aangepast conform het bepaalde in het geschilbesluit.

Het college verklaart het bezwaar van UPC tegen het besluit tot weigering tot intrekking van het geschilbesluit, alsmede het bezwaar tegen het dwangsombesluit ongegrond.