Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Bellen van vast naar mobiel goedkoper

Bellen van vast naar mobiel goedkoper.
Voordeel Nederlandse bellers ruim 190 miljoen euro over periode van drie jaar.

Consumenten gaan alsnog minder betalen voor het bellen van een vaste telefoon naar een mobiele telefoon binnen Nederland. Vandaag heeft het college van de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (OPTA) hiertoe een ontwerpbesluit gestuurd naar de Europese Commissie. Met dit besluit reguleert OPTA het tarief dat de mobiele aanbieder rekent aan de vaste telefoonaanbieder voor het doorgeven van een gesprek aan de mobiele abonnee. De tariefverlaging gaat deze zomer in.

In drie stappen gaat het zogeheten mobiele gespreksafgiftetarief (MTA-tarief) omlaag met bijna 5 eurocent per minuut. Op dit moment bedraagt het tarief gemiddeld 12 eurocent. Op 1 juli 2009 zal dit circa 7 eurocent zijn. Deze verlaging moet worden doorgerekend aan de vaste eindgebruikers. Als gevolg van dit besluit besparen consumenten gezamenlijk ruim 190 miljoen euro over een periode van drie jaar.

In 2003 bedroegen de tarieven gemiddeld nog ruim 20 eurocent. Eind 2003 en de jaren erna verlaagden de mobiele aanbieders hun tarieven stapsgewijs tot het huidige niveau. Dit gebeurde onder druk van OPTA en de Nederlandse Mededelingsautoriteit (NMa). In mei 2004 is de Telecommunicatiewet aangepast, waardoor OPTA in staat werd gesteld de tarieven te reguleren.

Herziening
In 2005 had OPTA op basis van zijn nieuwe bevoegdheid besloten tot een verlaging van de MTA-tarieven. Zowel de Europese Commissie als de NMa hadden zich achter dit besluit geschaard. Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) meende echter dat het besluit onvoldoende was gemotiveerd. Naar aanleiding van die uitspraak heeft OPTA diverse externe onderzoeken laten uitvoeren. De resultaten van die onderzoeken bevestigen de eerdere conclusie van OPTA dat mobiele aanbieders beschikken over een monopoliepositie op hun eigen netwerk en dat de onderhandelingspositie van vaste telefoonaanbieders onvoldoende is om lagere tarieven af te dwingen. Uit de onderzoeken blijkt wederom dat de huidige MTA-tarieven te hoog zijn en dat ingrijpen door OPTA gerechtvaardigd is. De NMa heeft een positief advies gegeven over het ontwerpbesluit.

Zekerheid
Op uitnodiging van OPTA en in de wetenschap dat de MTA-tarieven waarschijnlijk zouden worden gereguleerd, hebben de mobiele aanbieders zelf afspraken gemaakt voor verlaging van deze tarieven. Bij de vaststelling van het ontwerpbesluit heeft OPTA rekening gehouden met de uitkomst van deze afspraken. Mobiele aanbieders hebben tegen deze achtergrond laten weten niet in beroep te zullen gaan om hogere tarieven te eisen. Chris Fonteijn, voorzitter van OPTA, hierover: ‘Dit is pure winst. Er is een goed onderbouwd resultaat en lange en onvoorspelbare rechtszaken worden vermeden. Dat geeft zekerheid voor de consument en de industrie’.

Tarieven
De tarieven gaan in drie stappen naar beneden, waardoor de mobiele aanbieders de gelegenheid krijgen zich in te stellen op de nieuwe situatie. Daarmee komen de MTA-tarieven onder het Europese gemiddelde. Er is verschil in de tarieven tussen de mobiele aanbieders. Dat hangt samen met het verschil in frequenties die partijen tot hun beschikking hebben, waardoor ze meer kosten maken voor hun landelijk dekkend netwerk. De tarieven zijn als volgt vastgesteld (per minuut, in Euro):

Huidig
Tarief KPN, Vodafone: € 0,110
Tarief Telfort, Tele2: € 0,124
Tarief T-Mobile, Orange: € 0,124

1 juli 2007
Tarief KPN, Vodafone: € 0,100
Tarief Telfort, Tele2: € 0,100
Tarief T-Mobile, Orange: € 0,114

1 juli 2008
Tarief KPN, Vodafone: € 0,090
Tarief Telfort, Tele2: € 0,090
Tarief T-Mobile, Orange: € 0,104

1 april 2009
Tarief KPN, Telfort: € 0,080
Tarief Vodafone, Tele2: € 0,090
Tarief T-Mobile, Orange: € 0,104

1 juli 2009
Tarief KPN, Telfort, Vodafone: € 0,070
Tarief Tele2: € 0,070
Tarief T-Mobile, Orange: € 0,081