Kruimelpad

Consultatiedocument herbalancering kabeltarieven

Belangrijkste onderwerp van dit consultatiedocument is een herbalancering van kabeltarieven via de invoering van een (gedeeltelijk) vastrechtmodel. Met een dergelijk model worden de kosten van het access-netwerk gedekt uit de abonnementsinkomen.