Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

OPTA stelt tarieven vast voor levering van FRIACO-diensten

Het college van OPTA heeft voorlopige tarieven vastgesteld voor de levering van diensten voor de toegang tot internet tegen een vast bedrag door KPN aan WorldCom. Aanleiding hiertoe was een geschil tussen KPN en WorldCom.

In november heeft OPTA in een besluit over de levering van FRIACO (‘Flat Rate Internet Access Call Origination’ ofwel toegang tot internet tegen een vast bedrag) bepaald dat KPN aan WorldCom een voorstel moest doen voor welk tarief WorldCom capaciteit bij KPN kon inkopen.

Doordat WorldCom ‘per bulk’ capaciteit inkoopt, zonder per tik te moeten betalen, kan zij nu op eenvoudige wijze andere vormen van toegang tot internet, bijvoorbeeld zonder tikken, aan de consument aanbieden. Daarbij koppelt KPN via een apart 06760-nummer het internetverkeer via de KPN-centrale door naar het netwerk van WorldCom.

De internettoegang zonder tikken komt door de vaststelling van de FRIACO-tarieven ook voor mensen zonder ADSL dichterbij. Dit is niet alleen goed voor de consument, maar ook voor het gebruik van internet in het algemeen in ons land. Tot nu toe was het immers zo – volgens de OESO - dat Nederland voor wat betreft de prijsstelling van het gebruik van smalband-internet ten opzichte van andere Europese landen flink achter liep. De nu vastgestelde tarieven liggen nog wel 20% hoger dan in het Verenigd Koninkrijk, maar zullen per 1 juli aanstaande worden herzien op grond van nieuwe voorstellen van KPN.